آخرین وضعیت OpenVpn و کریو ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

طبق بررسی های صورت گرفته OpenVpn در اکثر مناطق باز شده است ،  اگر همچنان قطعی مواجه هستید با تنظیمات دیگر (TCP,UDP) امتحان نمایید اگر باز هم موردی بود با پشتیبانی در میان بگذارید .

هم چنین کریو (kerio)  در بیشتر مناطق مشکل باز نشدن صفحات حل شده است ، اگر مشکل حل نشد با سایر کانکشن های موجود در سایر امتحان نمایید

 

با آرزوی موفقیت

پشتیبان فنی